Styret:
Formann: Stein Tore Paulsen 995 37 091
Nestformann: Per Tore Paulsen 480 06 231
Sekretær: Kolbjørn Klausen 916 50 490
Kasserer: Stig Are Jakobsen 916 16 292
Styremedlem: Bjarne Johansen 404 73 876
Havnesjef: Kjell Hugo Jakobsen 907 35 520
Varamedlemmer: Toralf Kristiansen
Fred Arne Klausen
Alis Elverland
913 40 844
900 89 307
911 79 814
Partnere:
Norvald Jørgensen Besøk
Senja Autoservice Besøk
Nergård Fisk Besøk
Byggmaker Besøk
Salmar Nord Besøk
Nautic Besøk