Historie

I slutten på 1980 var det noen båtinteresserte i bygda som fødte tanken for en båthavn på Lysnes. Bygda hadde flere fjordfiskere som ønsket en trygg havn for sine sjarker.

Den 4-12-1991 samlet 18 personer seg fra bygda til møte og Lysnes Båtforening blei stiftet.

Første byggetrinn blei en brukt flytebrygge med slange som bølgedemper. Dette ble ingen god løsning. Derfor samlet bygdefolket seg på nytt, og i 1995-96 kom arbeidet med ny molo i gang. Dette ble en stor sak kostnadsmessig for en liten båtforening. Bygdas næringsliv stilte opp med nødvendig egenkapital og styret kausjonerte for et låneopptak slik at bankene følte trygghet for en deltagelse.
Havna ble raskt fulltegnet og i 2003 ble havna utvidet med ny molo for nye plasser og bedre skjerming.

Vi ønsker å fremheve bygdas store dugnadsinnsats som var avgjørende for att foreninga kunne gjennomføre planene.

I dag har vi en båthavn som Lysnes Båtforening er stolt av og som vi gjerne viser fram. På landsiden har klubbhus og grillhus fått en sentral plassering. Det er og lagt til rette for camping med bobil og campingvogn.

Vi ønsker både skipper og mannskap samt campingturister velkommen til oss for hyggelig opplevelse.